reostusuuring
VKG Energia OÜ ja VKG Soojus AS
Link
reostusuuring
Veekaitse meetmete väljaselgitamine
Link
jäätmeuuring
Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring
Link
maavarade uuring
Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring
Link
  • 2015. Maardu järve ja Maardu liiklussõlme vahelise ala veekaitse meetmete väljaselgitamine. Maanteeamet
  • 2015. Biogaasi mõõtmiste teostamine Tallinna reoveepuhastusjaamas. ICP Solutions OÜ
  • 2015. Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring ja tarbimise vähendamise mõju analüüs. Keskkonnaministeerium
  • 2015-2015. Aseriaru tuulepargi nahkhiirte seire. Aseriaru Tuulepark OÜ
  • 2015. Cost calculation of the transportation of oil shale ash (OSA) to Kokkola. Ramboll Finland OY