detailplaneeringud
Jüri ristmiku detailplaneering
Link
detailplaneeringud
Kaitseväe laienduse detailplaneering
Link
  • 2015. Tallinna ringtee Jüri ristmiku (Põrguvälja) detailplaneeringu. Maanteeamet
  • 2013-2015. Kaitseväe keskpolügoni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering. Kaitseministeerium
  • 2013-2015. Luhamaa Logistikakeskuse tööstusala detailplaneering. Võru Maavalitsus, Misso Vallavalitsus