detailplaneeringud
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering
Link
eriplaneeringud
Auvere tuulepargi eriplaneering
Link
teemaplaneeringud
Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering
Link
maakonnaplaneeringud
Jõgeva maakonnaplaneering
Link
maakonnaplaneeringud
Järva maakonnaplaneering ja KSH
Link
  • 2017-kestev. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
  • 2016-kestev. Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Vaivara Wind AS, Roheline Elekter AS
  • 2015-kestev. Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering. Lüganuse Vallavalitsus