Järva maakonnaplaneering ja KSH
Link
Jõgeva maakonnaplaneering
Link
Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering
Link
Auvere tuulepargi eriplaneering
Link
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering
Link
  • 2013-2017. Уездная планировка Йыгева. Йыгеваская уездная управа
  • 2013-2017. Уездная планировка Ярва. Ярваская уездная управа
  • 2015-в процессе. Тематическая планировка инфраструктуры шахты Уус-Кивиыли. Волостная управа Люганузе