Betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs

Betoonteed – Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs.

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 2013