Kaitseväe laienduse detailplaneering

Kaitseväe keskpolügooni teeninduskeskuse laienduse detailplaneering.

Tellija: Kaitseministeerium

Kestus: 2013 – 2015