• 2016. Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise I etapi teostamine
  • 2015-2016. Mnt nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 67-68 Võõbu katsesektsioonide jälgimine ja teaduslik analüüs
  • 2010-2016. LIFE+ projekt “OSAMAT – pilootprojekt põlevkivituha rakendamise võimaluste demonstreerimine teede ehituses”