Nursipalu harjutusvälja teede ja rajatiste projekteerimine, KMH

Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõppe rajatiste projekteerimine, sh maaparandusprojekti koostamine ja projekti keskkonnamõjude hindamine

Tellija: Kaitseministeerium

Teostamise aeg: 03/2016 — kestev.