Soodla harjutusvälja mürauuring

Tellija: Kaitseministeerium

Kestus: 12/2016 – 01/2016