Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering

Uus-Kiviõli kaevanduse taristu teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Lüganuse Vallavalitsus

Kestus: 2015 – kestev