• 2017. Kõrvalmaantee 25239 Pindi-Verijärve km 3,42-3,98 Lasva jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2017. Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 5,6-5,98 asuva Kanariku ristmiku ohutustamise ning jalgtee ehituse põhiprojekti keskkonnamõju eelhinnang. Maanteeamet
  • 2017. Ihba maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. A-Profiil OÜ
  • 2017. Nissi vallas kruusakaevanduse DP KSH eelhinnang. Nissi Vallavalitsus
  • 2017. Jaani-Andruse kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. Muhu Vallavalitsus
  • 2016-2017. Pilliroo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang. JND Transport & Logistics OÜ