Kernu ümbersõidu põhiprojekt

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekti koostamine

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 07/2016 — kestev