Tallinn-Tartu-Luhamaa mnt haljastuspõhimõtted
Link
Tallinn–Narva maantee eelprojekti haljastuskontseptsioon
Link
Laagri jõekääru pargi projekteerimine
Link
Maantee E263 Aruvalla-Kose teelõigu haljastusprojekt
Link
Tallinna lennujaama lennuliiklusala dendroloogiline inventeerimine
Link