Põltsamaa-Tartu lõikudele 2+1 möödasõidualade tehniliste projektide koostamine

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Altnurga-Kärevere, Võhmanõmme-Neanurme ja Tõenurme-Altnurga lõikudele 2+1 möödasõidualade ehituse tehniliste projektide koostamine

Tellija: Maanteeamet lõuna regioon

Teostamise aeg: 06/2015 — 12/2016