Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Kestus: 2017 — kestev