Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trass

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramise KSH.

Tellija: Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus

Kestus: 03/2014 – 04/2015