Kamali liivakarjääri mürauuringud
Link
Soodla harjutusvälja mürauuring
Link
Paljassaare tee 2 detailplaneeringu mürauuring
Link
Auvere elektrijaama müramõõtmiste teostamine
Link
  • 2016. Измерение и исследование шума дрожжевой фабрики Салутагусе. Salutaguse Pärmitehas AS
  • 2016. Исследование шума детальной планировки по адресу ул. Мытузе 29. K-Projekt AS
  • 2016. Исследование шума детальной планировки по адресу Копли 16. Paasik OÜ
  • 2016. Измерения шума на электростанциях в Аувере. Alstom Power Sp. Z.o.o.
  • 2016. Исследование шума детальной планировки по адресу Пальяссааре тее 2. K-Projekt AS
  • 2016. Исследование шума на полигоне Соодла. Министерство обороны
  • 2016. Измерение шума на заводе по производству гранул в Пурила. Warmeston OÜ
  • 2015-2016. Исследование шума в песчаном карьере Kamali II и Kamali III. Maves AS