Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama õhusaaste

Õhusaaste modelleerimine Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH raames.

Tellija: Energiasalv OÜ ja Jõelähtme Vallavalitsus

Kestus: 03/2011 – 11/2013