Aidu tuulepargi teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Maidla Vallavalitsus

Kestus: 2009-2011