Kuusalu valla üldplaneering ja KSH

Kuusalu valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Kuusalu Vallavalitsus

Kestus: 2015 – kestev