Tugimaantee nr 62 tehniline projekt

Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,528 kuni 33,600 rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine.

Sillad: Kauksi sild

Tellija: Maanteeamet lõuna regioon

Teostamise aeg: 09/2013 – 09/2014