AS AKO välisõhu saasteluba ja LHK

AS AKO välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti koostamine.

Tellija: AS AKO

Kestus: 03/2016 – 03/2016