Klooga harjutusvälja detailplaneering ja KSH

Klooga harjutusvälja detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Kaitseministeerium

Kestus: 2009-2013