Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee tee-ehitusprojekt

E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,6-40,0) tee-ehitusprojekt

Ehitised: Siniallika jalakäijate sild, Ikaspalu tunnel, Kolu tunnel, Kuivajõe sild, Kurena riste viadukt, Kuusiku ökodukt, Saula sild, Pikaripoe viadukt, Metsise viadukt, Urva sild, Liiva tunnel, Vainu jalgtee viadukt.

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 04/2011 – 11/2012