Sadama tänava lõigu detailplaneering

Rumbi tn, Logi tn, sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneering.

Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kestus: 2007-2011