Järva maakonnaplaneering ja KSH

Järva maakonnaplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellija: Järva Maavalitsus

Kestus: 2013 – kestev