Auvere elektrijaama müramõõtmiste teostamine

Tellija: Alstom

Kestus: 02/2016