Uurimus sideainetega pinnatud katselõigud

Uurimistöö „Erinevate sideainetega pinnatud katselõikude jälgimine koos tasuvusarvutusega“.

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 2011 – 2015