Tähtvere ja Ülenurme valla teemaplaneering

Tähtvere ja Ülenurme valla üldplaneeringuid täpsustav teemaplaneering «Viljandi maantee laiendus» ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellijad: Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus, Maanteeamet

Kestus: 2010-2012