Tööstusobjektide Due Diligence auditid

Due Diligence auditite läbiviimine mitmetel tööstusobjektidel.

Kestus: 02/2012 – kestev