Tootsi Suursoo tuulepark
Link
Kinnistute vahelise ala reostusuuring
Link
Suur-Sõjamäe tn 29a keskkonnaseisund
Link
AS AKO välisõhu saasteluba ja LHK
Link
  • 2016. Осуществление оценки состояния и исследование загрязнения окружающей среды по адресу Суур-Сыямяэ 29a. RTG Arhitektid OÜ
  • 2016. Исследование загрязнения зоны между ул. Кааре и Линнамяэ тее и участком недвижимости по адресу ул. Йыэ 57b. AS Hoolekandeteenused
  • 2014-2016. Мониторинг птиц и летучих мышей парка ветряков Палдиски. Paldiski Tuulepark OÜ
  • 2014-2016. Исследования парка ветряков Хийумаа. Nelja Energia OÜ