• 2016-kestev. Strömma asulas piirkondade S4, S5 ja S7 vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
  • 2016–kestev. Kagghamra küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
  • 2016–kestev. Vårsta ja Eldtomta vahel vee- ja survekanalisatsiooni magistraaltorustike projekteerimine (Rootsi)
  • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Tre Kronors väg ja Valsvägen vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)
  • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Thunströms väg ja Diagonalstråket vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)