Võrusoo tööstusala detailplaneeringu KSH

Tellija: Võru Maavalitsus

Kestus: 02/2014 – 11/2014