Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring

Uuring ehitusmaavarade varustuskindluse kohta Maanteeameti objektidel.

Kestus: 05/2014 – 02/2015