Auvere tuulepargi eriplaneering

Auvere tuulepargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tellijad: Vaivara Vallavalitsus, Roheline Elekter AS, Vaivara Wind AS

Kestus: 2016 — kestev