• 2015-kestev. Teadus- ja arendustöö „Kruusateede tolmutõrje meetodid II osa“