• 2016. Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise I etapi teostamine
  • 2016. Riigitee 55 Mõisaküla tee km 0,000-4,425 ehituse projekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine
  • 2016. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe – Kohatu lõigu põhiprojekti liiklusohutuse audit
  • 2016. Riigitee 61 Põlva – Reola km 16,92 – 22,151 Vooreküla – Talvikese lõigu
    rekonstrueerimise tehnilise projekti ekspertiis
  • 2015-2016. Mnt nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 67-68 Võõbu katsesektsioonide jälgimine ja teaduslik analüüs
  • 2015-2016. Viljandi maakonna liiklusohtlike kohtade tehniliste projektide ekspertiisi ja  liiklusohutusauditite teostamine
  • 2010-2016. LIFE+ projekt “OSAMAT – pilootprojekt põlevkivituha rakendamise võimaluste demonstreerimine teede ehituses”