• 2018. Riigiteede põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine
 • 2018. Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-
  Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere-Kardla lõigule möödasõidualade ehituse
  eelprojektile
 • 2017. Liiklusohutuse auditeerimine Lääne maakonnas (3 põhiprojekti ja 2 ehitusobjekti)
 • 2017. Kolme põhiprojekti ja ühe valminud ehitusobjekti liiklusohutuse auditeerimine. 4 etappi: 1. Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitusprojekt; 2. Riigitee 11290 Tallinn-Lagedi km 4,924-8,478 jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt; 3. Väo liiklussõlme koos matka- ja veoautode parklatega tee-ehitusprojekt; 4. Riigitee nr 11245 Kiisa-Kohila km 0,5-1,5 jalg- ja jalgrattatee ehitamine.
 • 2015-2017. Teadus- ja arendustöö „Kruusateede tolmutõrje meetodid II osa“
 • 2017. Kolme projekti liiklusohutuse auditeerimine (Mnt 4 Kernu tankla lõik, mnt 11307 Kostivere lõik, mnt 11178 Ämari tee lõik)
 • 2016-2017. Noarootsi silla tehnilise teostatavuse analüüs
 • 2017. Gonsiori tänava põhiprojekti ekspertiisi teostamine
 • 2017. Riigitee nr 4 km 28-37 2+1 projektile koostatud muudatuse liiklusohutuse auditeerimine