• 2019. Rakvere linnas Piiri tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku projekteerimis-ehitustööde teostamine
 • 2019. Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine I etapp projekteerimistööd
 • 2019. Mnt nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,2 Luige-Saku lõigu ehitusprojekt. Tööprojekt. Reovee survetorustike rekonstrueerimine Saku liiklussõlmes. Sademevee süsteemid (restkaevud, väljaviigud kraavidesse).
 • 2019-kestab. Rae vallas Tammesaare kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ala veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude põhiprojekt
 • 2019. Pärnus, Tallinna mnt ja J. V. Jannseni tn ristmiku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimine
 • 2017-2019. Suur-Sõjamäe tn ja Suur-Sõjamäe põik tn rekonstrueerimise põhiprojekti VK
 • 2018-2019. Pärnu lennuvälja liiklusala ja projekteeritava angaari välise veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademeveesüsteemide eelprojekt
 • 2018-2019. Kohtla-Järve linnas Kalevi tn ja Järveküla tee lõigu projekteerimine ja VK
 • 2018. Viljandi linnas Järveotsa arendusrajooni 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine – joogiveevarustus, tuletõrje veevarustus, reoveekanalisatsioon sealhulgas reoveepumpla ja sademeveekanalisatsioon.
 • 2018-2019. Sillamäe kesklinna sademeveesüsteemi mudeli loomine ja perspektiivskeemi koostamine
 • 2018. Suur-Sõjamäe 23a VK välistrasside renoveerimisprojekti (eel- ja tööprojekti) koostamine
 • 2017-2018. Tallinna kesklinna idaosa ühisvoolse kanalisatsiooni valgala lahkvoolseks muutmise uurimistöö-skeemi koostamine
 • 2017-2018. Suure-Jaani tööstuspargi välisvõrkude ja teede projekteerimine
 • 2016-2017. Pärnu linnas Rääma tn kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimise projekteerimine
 • 2016-kestev. Strömma asulas piirkondade S4, S5 ja S7 vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Kagghamra küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Vårsta ja Eldtomta vahel vee- ja survekanalisatsiooni magistraaltorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Tre Kronors väg ja Valsvägen vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016–kestev. Kvarnholmenis tänavatel Thunströms väg ja Diagonalstråket vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike projekteerimine (Rootsi)
 • 2016-2017. Muuga sadamas Veose tn.12 – Veose tn.16 – Kai nr.13 – Koorma tn.15 magistraalveetorustiku rekonstrueerimise projekteerimine