õhusaaste hindamine
AS AKO välisõhu saasteluba ja LHK
Link
reostusuuring
Suur-Sõjamäe tn 29a keskkonnaseisund
Link
reostusuuring
Kinnistute vahelise ala reostusuuring
Link
hüdrogeoloogilised uuringud
Tootsi Suursoo tuulepark
Link
  • 2016. Suur-Sõjamäe 29a keskkonnaseisundi hinnangu ja reostusuuringu teostamine. RTG Arhitektid OÜ
  • 2016. Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala reostusuuring. AS Hoolekandeteenused
  • 2014-2016. Paldiski tuulepargi linnustiku ja nahkhiirte seire. Paldiski Tuulepark OÜ
  • 2014-2016. Hiiumaa tuulepargi uuringud. Nelja Energia OÜ