Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine

52 tonni – Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine ja majandusliku otstarbekuse väljaselgitamine tulenevalt 52 t veoste aastaringse liikumise võimalusest.

Tellija: Maanteeamet

Teostamise aeg: 2011