• 2019-kestab. Rail Balticu kiirraudtee Harjumaa lõigu teede ja rajatiste projekteerimine
 • 2019-kestab. Rail Balticu kiirraudtee Rapla lõigu teede ja rajatiste projekteerimine
 • 2019-kestab. Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 4,553-47,619 Tallinn -Rapla eskiisprojekti koostamine
 • 2018-kestab. Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 26,875-33,473 asuva Otepää-Vidrike lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2018-2019. Põhimaantee 2 Neanurme-Pikknurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse põhiprojekti koostamine
 • 2018-2019. Kohtla-Järve linna Kalevi tn ja Järveküla tee lõigu projekteerimine
 • 2018. Riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 79,600-80,500 asuva Viira ristmiku ja teeületuskoha põhiprojekti koostmine
 • 2018-2019. Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekti koostamine
 • 2018-2019. Riigitee nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere km 0,820 – 6,090 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2018. Viljandi linnas Järveotsa arendusrajooni 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine
 • 2017-2019. Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143 Pärnu – Uulu lõigu eelprojekti ja põhiprojekti koostamine
 • 2017-2018. Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise optimaalse lahenduse leidmiseks eelprojekti koostamine
 • 2017-kestev. Mnt nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 – 120,6 Libatse – Nurme lõigu projektide koostamine
 • 2017-2018. Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2017-2019. Suur-Sõjamäe tn (Kesk-Sõjamäe tn – J.Smuuli tee) ja Suur-Sõjamäe põik tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2017-2018. Põhimaantee 7 Missokülä – Hindsa lõigu projekteerimine
 • 2016-2017. Riigitee 61 Põlva – Vooreküla lõigul tehnilise kirjelduse ja põhiprojektide koostamine
 • 2016-2017. Kõrvalmaantee 25239 Pindi – Verijärve km 3,42-3,98 asuva Lasva jalgratta- ja jalgtee ehituse põhiprojekti koostamine: Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 0,621-13,202; Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 2,06-2,12 Mammaste bussipeatuste ohutuse parandamise põhiprojekt; Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 5,6-5,98 asuva Kanariku ristmiku ohtustamise ning jalgtee ehituse põhiprojekt
 • 2016-2017. Tugimaantee 61 Põlva – Reola km 30,60-30,74 asuva Vana-Kuuste jalgtee ja ülekäigukoha ehituse põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Kõrvalmaantee 22150 Elva-Puhja km 13,854-14,280 Puhjas asuva jalgtee ehituse põhiprojekti, põhimaantee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 13,2-13,8 asuva Ulila silla pealesõitude parandamise põhiprojekti ja põhimaantee 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 9,25-9,59 asuva Rõhu külas asuvate ristmike ümberehituse põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,3 Luige-Saku lõigu põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 33,600-41,655 asuva Kauksi-Leevaku lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
 • 2016-2017. E263 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Kose-Võõbu teelõigu km 40,0 – 68,0 põhiprojektide täiendavad tööd: Kose-Ardu km 40,0-52,7 lõik