keskkonnamõju strateegiline hindamine
Lonessa perspektiivse naftasaaduste terminal
Link
 • 2017-kestev. Raasiku valla üldplaneeringu KSH. Raasiku Vallavalitsus
 • 2017-kestev. Kaitseväe Keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Kaitseministeerium
 • 2017-kestev. Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneeringu KSH. SA Tehvandi Spordikeskus
 • 2017-kestev. Kernu mõisa detailplaneeringu KSH. Kernu Vallavalitsus
 • 2016-kestev. Muhu valla üldplaneeringu KSH. Muhu Vallavalitsus
 • 2015-kestev. Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu KSH. Vironia Keskus
 • 2015-kestev. Tartu linna üldplaneeringu KSH. Tartu Linnavalitsus
 • 2015-kestev. Kuusalu valla üldplaneeringu KSH. Kuusalu Vallalitsus
 • 2012-kestev. Lonessa perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu KSH. Viimsi Vallavalitsus
 • 2011-kestev. Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu KSH. Energiasalv OÜ, Jõelähtme Vallavalitsus
 • 2016-2017. Suure-Jaani tööstusala detailplaneeringu KSH. Suure-Jaani Vallavalitsus
 • 2015-2017. Jõekalda detailplaneeringu KSH. Alajõe Vallalitsus