Are aleviku veetorustikud ja kanalisatsioon

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapi projekteerimine

Tellija: Are Vesi OÜ

Põhiprojekti valmimisaeg: 2014