Teede projekteerimine
Nursipalu harjutusvälja teede ja rajatiste projekteerimine
Link
Põltsamaa-Tartu lõikude 2+1 möödasõidualad
Link
Mnt 4 Kernu ümbersõidu põhiprojekt
Link
  • 2016. Mnt 18115 Vooreküla-Puskaru km 0,000-6,730 ja 18240 Puskaru-Väimela km 0,000-8,025 säilitusremondi tehniliste kirjelduste koostamine
  • 2016. Kõrvalmaantee 23201 Puurina – Lüllemäe – Litsmetsa km 15,15-16,27 asuva Lüllemäe jalgratta- ja jalgtee projekteerimine
  • 2015-2016. Võrumaa liiklusohtlike kohtade likvideerimiste põhiprojektide koostamine