teemaplaneeringud
Harju, Lääne ja Pärnu teemaplaneering
Link
  • 2011-2016. Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Elering AS