Uus-Kiviõli kaevanduse mõju uuring

Uuring Uus-Kiviõli kaevanduse mõjust loomastikule ja Natura 2000 alade inventuur.

Tellija: Eesti Energia Kaevandused AS

Kestus: 04/2014 – 12/2014