E20 Tallinn-Narva mnt Haljala liiklussõlme ehitusjärelevalve

Tellija: Maanteeamet ida regioon

Teostamise aeg: 2011 – 2013