Mnt E263 Aruvalla-Kose teelõik
Link
  • 2013-2014. Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 25,528 kuni 33,600 rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine
  • 2013. Akademiska Sjukhuset. WS5 link H-hoone tagant, Uppsala, Rootsi
  • 2013. Stockhomsvägen tee laeindamise ja maksumuse hindamine, Habo kommuun, Rootsi
  • 2013. Stora Malmgatan, Sigtuna kommuun, Rootsi
  • 2010–2012. Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Rõhu lõigu km 0,0-7,2 teemaplaneeringu ja eelprojekti koostamine