Riigimaantee nr 15 teekatte remondi omanikujärelevalve

Riigimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 59,585-69,960 teekatte remondi omanikujärelevalve.

Tellija: Maanteeamet põhja regioon

Teostamise aeg: 07-11/2014